บุคลากรกลุ่มสาระฯภาษาไทย

กุมภาพันธ์ 2, 2011

ครูอาภรณ์ รักสำหรวจ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


ครูคมสัน ไพศาลธนกิจกุล
ครู คศ. 3


ครูวารี  พึ่งบ้านเกาะ
ครู คศ.3


ครูจุฬาลักษณ์ บัวคง
ครูผู้ช่วย


ครูศศิชา  ประชัน
ครูอัตราจ้าง


ข้อมูลพื้นฐาน

กุมภาพันธ์ 2, 2011

 ประวัติโรงเรียน

กุมภาพันธ์ 2, 2011

  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2497  โดย อาจารย์สำเนียง ตีระวณิช หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลในขณะนั้น ได้ติดต่อขอเช่าที่ดินจากพระอธิการเล็ก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี แจ้งความประสงค์ของทางราชการว่า กรมสามัญศึกษา มีนโยบายจะขยายการศึกษาสู่ชุมชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอภาษีเจริญ  ท่านเห็นว่าการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
   หลังจากนั้น กรมสามัญศึกษา จึงได้ดำเนินการขอเช่าที่ดินของวัดชัยฉิมพลี ในเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน เปิดทำการสอนนักเรียน ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษา โดยตอนแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี” ซึ่งซ้ำกับโรงเรียนประชาบาลของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในท้องที่เกียวกัน ทำให้การติดต่อราชการสับสนอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนไชยฉิมพลี” และต่อมาในปี พ.ศ.2531 โรงเรียนได้ขออนุญาติเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยมีคำว่า “วิทยาคม” ต่อท้าย ปัจจุบันจึงมีชื่อว่า “โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม” ตั้งอยู่เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

อาคาร1


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.