บุคลากรกลุ่มสาระฯภาษาไทย

กุมภาพันธ์ 2, 2011

ครูอาภรณ์ รักสำหรวจ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


ครูคมสัน ไพศาลธนกิจกุล
ครู คศ. 3


ครูวารี  พึ่งบ้านเกาะ
ครู คศ.3


ครูจุฬาลักษณ์ บัวคง
ครูผู้ช่วย


ครูศศิชา  ประชัน
ครูอัตราจ้าง

Advertisements

ข้อมูลพื้นฐาน

กุมภาพันธ์ 2, 2011

 ประวัติโรงเรียน

กุมภาพันธ์ 2, 2011

  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2497  โดย อาจารย์สำเนียง ตีระวณิช หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลในขณะนั้น ได้ติดต่อขอเช่าที่ดินจากพระอธิการเล็ก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี แจ้งความประสงค์ของทางราชการว่า กรมสามัญศึกษา มีนโยบายจะขยายการศึกษาสู่ชุมชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอภาษีเจริญ  ท่านเห็นว่าการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
   หลังจากนั้น กรมสามัญศึกษา จึงได้ดำเนินการขอเช่าที่ดินของวัดชัยฉิมพลี ในเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน เปิดทำการสอนนักเรียน ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษา โดยตอนแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี” ซึ่งซ้ำกับโรงเรียนประชาบาลของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในท้องที่เกียวกัน ทำให้การติดต่อราชการสับสนอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนไชยฉิมพลี” และต่อมาในปี พ.ศ.2531 โรงเรียนได้ขออนุญาติเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยมีคำว่า “วิทยาคม” ต่อท้าย ปัจจุบันจึงมีชื่อว่า “โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม” ตั้งอยู่เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

อาคาร1